top of page

Svimmelhet

Det er mange årsaker til at svimmelhet oppstår, noen ganger kan det være utløst av sykdom i balanseorganet i det indre øret. Generelt for de fleste tilstandene er at de gir mye ubehag som synsforstyrrelser, omgivelser som roterer/båtfølelse/m.m., kvalme, oppkast. De kan være akutte (vanligst ved ørerelatert svimmelhet), men også komme gradvis. Noen ganger har det verste gått over, men man har en vedvarende svimmelhetsopplevelse. Det viktigste for å danne seg et bilde av hvilken type svimmelhet man har, er sykehistorien. Videre har vi utsyr (videobriller) for nærmere undersøkelser. Dr. Holmeslet har en PhD innenfor svimmelhetsdiagnostikk og har jobbet med ørerelatert svimmelhet siden 2009. Vi samarbeider også med St.Olav, og henviser ved behov til videre utredning der og ev. TRV stol behandling. Dr. Holmeslet jobber fortsatt 20% ved St.Olav med ørerelatert svimmelhet. 

De vanligste årsakene til ørerelatert svimmelhet er:


Krystallsyken (BPPV)

Karakteriseres av plutselige kortvarige svimmelhets anfall, omgivelsene roterer. Ofte oppstår de tidlig om morgenen etter at man har ligget flatt gjennom natten. Sykehistorien er karakteristisk, de fleste blir spontant bra ila en måneds tid, andre ganger vedvarer dette. Det fins manøvrer man kan utføre som får de løse krystallene på «plass igjen», det kan man gjøre når som helst i forløpet. Det viktige er å finne hvilken buegang og hvilken side, man har løse krystaller i/på – da kan du få utført og også bli instruert i øvelser du kan gjøre hjemme. Det ligger også mange fine videoer på You Tube om dette. 


Virus på balansenerven

Disse oppstår akutt, man blir ofte svært dårlig, mange henvises akutt til sykehus pga uttalte symptomer. Det er nokså karakteristiske akutte funn som etter hvert avtar. Det viktigste etter å ha fått påvist virus på balansenerven, er å komme i gang med normale aktiviteter så fort som mulig. Å være i ro er en dårlig strategi for å bli bra. Øvelser som særlig utfordrer øye/hode/nakkebevegelser er bra. Generelt gjelder; de bevegelsene som gir deg ubehag, skal du gjøre mer av. Husk at det kan ta tid å bli bra, du har også behov for mer hvile enn ellers. Tålmodighet er viktig.


Morbus Meniere’s sykdom

Dette er en tilstand hvor det produseres for mye væske (endolymfe) i det indre øret, det gir dottføelse i øret (oftest bare en side), tinnitus, hørsesltap og svimmelhetsanfall som varer minst 20 minutter. Får man hyppige slike anfall, er det ofte vanskelig å fungere på jobb og i hverdagen for øvrig. Å få stilt rett diagnose er viktig, hørselstest hører med i utredningen av denne formen for svimmelhet. Det fins ulike typer behandling; alt fra kosttiltak (redusert saltinntak, mindre kaffe) til injisering av antibiotika/kortison i mellomøret. 


Generelt om svimmelhet

Balansesystemet er sammensatt og komplisert, og det er svært vanlig at noen utvikler en form for generell svimmelhet etter en akutt hendelse, dette er det mange og oftest sammensatte årsaker til. Hvor plaget man er, varierer også. Dette er heller ikke alltid noe vi nødvendigvis klarer å påvise, men har man utelukket alle andre årsaker, inkluderte normal MR/CT av hjernen, kan vi mer med sikkerhet stille denne diagnosen. Den skyldes ofte at man har tilegnet seg  «uheldig bevegelses strategier» etter den akutte hendelsen. Også for dette gjelder bevegelsestrening, noen ganger under veiledning. 

bottom of page