Time

Du må være henvist fra egen lege/fastlege for å få time hos oss! Legen din sender en henvisning til oss med relevante opplysninger. Ut fra disse opplysninger vurderer vi hastegrad, tidsbehov og setter opp avtale hos ØNH legen. Er du henvist til utredning som krever hørselstest, innebærer det time både hos audiograf (hørselsmåler) og lege.

Du får SMS'er med dato og klokkeslett fra oss når du er satt opp til time. Det er lurt at du sjekker at legen din har riktig adresse og telefonnummer til deg i sin journal.

Er du over 75 år får du innkalling pr brev.

Skulle timen ikke passe for deg, bør du kontakte oss snarest: LINK TIL KONTAKTINFORMASJON

Vi har stor pågang og prøver derfor å utnytte all kapasitet. Møter du ikke til timen eller endrer den mindre enn en arbeidsdag før avtalt tid, får du tilsendt faktura på 375,- + faktureringsgebyr. 

Er du henvist i perioden desember –januar 2020/21, kan det bli litt forsinkelser i utsending av timer pga flytting fra gamle lokaler og installering i nye lokaler, men vi sender timer så fort kontoret og alle systemer er installert. Vi håper på forståelse for det.