top of page

Time

Du må være henvist fra egen lege/fastlege for å få time hos oss! Legen din sender en henvisning til oss med relevante opplysninger. Ut fra disse opplysninger vurderer vi hastegrad, tidsbehov og setter opp avtale hos ØNH legen. Er du henvist til utredning som krever hørselstest, innebærer det time både hos audiograf (hørselsmåler) og lege.

Du får SMS'er med dato og klokkeslett fra oss når du er satt opp til time. Det er lurt at du sjekker at legen din har riktig adresse og telefonnummer til deg i sin journal.

Er du over 80 år får du innkalling pr brev.

Skulle timen ikke passe for deg, bør du kontakte oss snarest: LINK TIL KONTAKTINFORMASJON

Vi har stor pågang og prøver derfor å utnytte all kapasitet. Møter du ikke til timen eller endrer den mindre enn 24 timer før avtalt tid (senest fredag for time mandag), får du tilsendt faktura på 386,- + faktureringsgebyr. 

bottom of page