top of page

Høreapparat

Vi har for tiden lang ventetid for time hos audiograf. Akkurat nå er ventetiden ca. 4 måneder. 

Ved behov for hjelp tidligere kan vi anbefale:

Høresentralen servicekontor ved St.Olavs hospital, nevrosenteret 1. etg 

Tlf. 72 57 60 57

Trondheim hørselsklinikk, prinsens gt. 34

Tlf. 950 65 431

Vi har drop-in på fredager mellom 11:00-12:00 for hjelp til høreapparat - bytte filter/domer/knekt reciver ol.

(max 5-10 min per kunde, det er ikke anledning for justering av høreapparat på drop-in)

____________________________________________

Ved behov for hjelp til bruk av app på telefon, ber vi deg kontakte leverandør av høreapparat. 

Lenker til brukerstøtte hos leverandør av høreapparat:

Phonak 

Tlf. brukerstøtte: 96 09 86 00

Sivantos/Signia  

Tlf. brukerstøtte: 22 63 22 22 

Starkey

Tlf. brukerstøtte:  51 73 12 12

Oticon

Tlf: 23 25 61 00

Widex

Tlf. brukerstøtte: 22 59 90 40

Medus  (bruksanvisninger)

Tlf: 61 32 90 50

Cantec

Tlf: 66 99 60 00

bottom of page