top of page

Hørsel

Hørselsmålinger og høreapparater

Hørselsmåling og eventuelt tilpasning av høreapparat foregår etter henvisning fra din lege, med de medisinske opplysninger som fremkommer i legens brev (tidligere øresykdommer, støypåvirkning osv.) Du vil bli tilskrevet om kombinert time hvor du både skal til audiograf for hørselsmåling og så til ØNH lege for vurdering av resultatet.

Våre to faste audiografer Marthe og Ingjerd har alle lang yrkeserfaring med Høreapparat tilpasning. Marthe fra privat praksis i Trondheim, Ingjerd fra Harstad sykehus, Kragerø ØNH og Brekstad DMS.  Audiografene foretar audiometri (hørselsundersøkelser) med avansert utstyr, og vi tilpasser og utprøver høreapparater for trygdens regning.


Utredning av hørselstap, øresus og svimmelhet

Vi utreder alle typer hørselstap, men iblant er det nødvendig med videre utredning andre plasser, og eventuelt supplerende røntgenundersøkelser. Barn med hørselstap av andre årsaker en mellomørevæske/-infeksjon, skal følges opp for hørsel ved ØNH, St.Olav. Vi foretar også generell hørselstesting for bedrifter etter søknad fra bedriftshelsetjenesten. 


Mistenker du mye ørevoks før en hørselsutredning, ønsker vi at du skyller ørene hjemme ev. hos fastlege før time. 


Tilpasning av høreapparat

Hvis resultatet viser at du kan ha nytte av et høreapparat, vil vi sammen finne det vi tenker er den beste løsning for deg, og tar om nødvendig avtrykk av øregangen for støpning av propp/form til høreapparatet. Noen pasienter har erfaringer fra tidligere, og noen pasienter er tydelig på hva de tror ikke fungerer og dette tas det hensyn til. Deretter får du tildelt en ny time mens vi bestiller høreapparatet fra forhandler.

Neste gang du kommer får du utlevert høreapparatet, du får instruksjon i bruken og håndteringen, du prøver apparatet, og det programmeres slik at det passer til ditt hørselstap. Vær oppmerksom på at ditt hørseltap kan ha kommet gradvis gjennom flere år, nesten umerkelig, og det kan være noe overveldende å få korrigert dette gjennom et høreapparat. Det er derfor viktig at du er tålmodig og prøver apparatet noen timer hver dag for at hjernen skal akseptere den ”nye” hørselen. Vi setter alltid opp til en kontrolltime en stund etter at du har fått dine høreapparater. 

Vi har tilgang til alle tilgjengelige og godkjente høreapparatmodeller på det norske marked.

Normalt dekkes mesteparten av høreapparatkostnadene av NAV etter søknad fra oss. Kostnadene blir derfor minimale for pasientene, det er stort sett egenandelene i forbindelse med utprøvningen.

Gjeldene regelverk p.t. er at et høreapparat skal beholdes i seks år før man evt. kan søke om nye apparater. Dette praktiserer NAV nokså strengt, men unntak kan forekomme. Er det spesielle omstendigheter, vi kan søke om ekstraordinær tilpasning på medisinsk grunnlag.

Når du har hatt høreapparat en tid, hender det at du har behov for justering av apparatet. Du kan da ringe og bestille en justeringstime. 

bottom of page