top of page
Desk%20with%20Stethoscope_edited.png

ROSENBORG ØNH TRONDHEIM KLINIKK

Åpningstider

Ordinære åpningstider:

Man - Tors: 08:15 - 15:30

Fredag: 08:15-14:30

Åpningstider telefon (400 37 347):

Man og Ons: 08:20-11:00 og 12:45-14:15

Tirs og Tors: 08:20-10:00 og 12:45-14:00

Fredag: 08:30-11:00

Avvikende åpningstider:

08.07.24-10.07.24 (man-ons) har klinikken åpent fra 09:00-14:00

11.07.24 Torsdag åpent fra 09:00-13:15

Fredag 12.07 - STENGT

Telefontid denne uken er fra kl. 09:00 til kl. 11:00 man-tors

Klinikken har sommer stengt uke 29 tom. uke 31.

Ventetid:

Akkurat nå har vi 24-32 uker ventetid for time hos oss. Følg link for en oversikt over ventetider hos alle avtalespesialister innen ØNH midt-norge.

https://data.helse-midt.no/Avtalespesialister/avtalespesialister.html

FAKTURASPØRSMÅL:

Utsendelse av faktura på vegne av Rosenborg ØNH gjøres av PayEx AS

Faktura for "ikke-møtt" til konsultasjon må betales. Dette gjelder også barn, og dersom du har frikort. Ikke-benyttede timer er en viktig årsak til at ventetidene for konsultasjoner øker.

Ved akutt innleggelse på sykehus, legevakt eller dødsfall vil "ikke-møtt" faktura ettergis (erklæring/epikrise må forevises på forespørsel). Andre årsaker til "ikke-møtt" som sykdom, trafikkproblemer, andre lege/tannlegetimer og annet vil ikke føre til ettergivelse av faktura.

I de tilfeller vi har fått oppgitt feil adresse eller telefonnummer fra henvisende lege og innkalling aldri har kommet frem - ta kontakt så finner vi feilen og retter opp i det (i sommerferien - ta kontakt med PayEx og få utsatt betalingsfrist til vi har fått løst saken) 

Audiograf ved vår ØNH Trondheim klinikk

Vår audiograf har drop-in hver fredag mellom kl. 11:00 og 12:00. Ved stor pågang kan vi ikke love at alle blir hjulpet. Vi anbefaler å ringe på forhånd. Vårt telefonnummer er 400 37 347

Vi har for tiden stor pågang hos våre audiografer. Per dags dato er ventetiden for time hos audiograf ca. 4 mnd. 

Klikk her for liste over private aktører ved behov for rask time. 

Litt om Rosenborg ØNH

Rosenborg ØNH er en spesialist klinikk innen ØNH Trondheim, for utredning, diagnostisering og behandling av
problemstillinger i Øre-nese-hals området. Ved vår ØNH klinikk har vi et svært kompetent team med bred
erfaring innenfor ØNH, svimmelhet, hørsel. Klinikken har en ØNH spesialist, to meget erfarne
audiografer og en sekretær. Praksisen er en del av helsetilbudet organisert under Helse Midt Norge.
Vi samarbeider tett med relevante fagmiljø ved St.Olav Hospital, Aleris og andre avtalespesialister.

Fastlegen sender henvisning med relevant informasjon og basert på disse opplysningene vil du bli
innkalt til vår øre nese hals klinikk i Trondheim. Du får SMS med dato, klokkeslett og adresse om din time. Har du behov for transport via
pasientreiser kan du gi beskjed til resepsjonen vår. Vi har telefontider hver dag, utover det kan du gå
inn på vår hjemmeside og sende melding eller e-post til resepsjon@rosenborgonh.no. Vi svarer
deg så fort vi har anledning til det. Vi setter også pris på at du tar kontakt for avbestilling dersom du
ikke lengre har behov for timen eller ønsker å endre den. Timer som ikke blir avbestilt senest 24 timer i forveien (fredag for time mandag)
blir fakturert med kr 435,- + faktureringsgebyr.

Desk%20with%20Stethoscope_edited.png

Vi behandler alle pasienter

På vår ØNH Trondheim klinikk behandler vi pasienter fra 0 til 100 + år. Den yngste pasientgruppen har gjentatte plager med
ørebetennelser, som igjen medfører dårlig hørsel. Barn har også ofte store falsk mandel/polypp og
store mandler/tonsiller som gir snorking, nesetetthet og pustestopp. Gjentatte halsinfeksjoner,
kroniske og akutte, er en hyppig tilstand hos unge voksne. Andre halsrelaterte plager som svelg
plager, heshet og forandringer i stemmen ser vi også på. Vi henviser til logoped dersom det er behov for det. 

Dyktige ansatte

Plager i nese og bihuler er også en stor gruppe pasienter. Pasienten utredes da med tanke på om det
er en skjev neseskillevegg, store nesemuslinger, polypper i nese og/eller bihuler. Bihulebetennelser
er en meget hyppig plage, dette undersøker/behandler/utreder vi også på vår ØNH Trondheim klinikk. Ofte forsøkes best mulig
behandling med medisiner, ved behov henvises til kirurgi.


Utredning av hørsel er en stor del av vår praksis. Vi har mange hørselspasienter. Våre to audiografer
er erfarne, positive og dyktige. Vi tilpasser høreapparat med kort ventetid, følger pasienten opp med
kontroller. Vi bidrar også med å tilpasse generator og lydpute ved øresus/tinnitus. Andre ørerelaterte
plager er for eksempel øregangs eksem og infeksjoner.

Desk%20with%20Stethoscope_edited.png

Svimmelhetstilstander relatert til det indre øret som krystallsyken, virus på balanse nerven og
Meniere’s sykdom. ØNH lege Holmeslet på vår øre nese hals Trondheim klinikk har en Ph.d. innen vestibulære sykdommer og har jobbet med dette i mange år. Vi undersøker med VNG briller.

Vi får også henvist mange med mer generell
svimmelhet, mest fordi det per i dag er får steder hvor dette utredes, vårt bidrag da er mest å
utelukke indre øret som årsak.


Vår øre nese hals Trondheims klinikk holder til ved Solsiden, Rosenborggården (tidligere Industribygget). Inngang A, 2. etasje.


Vi ønsker deg velkommen til vår praksis.

bottom of page